Recovery Sør gir tilbud om rehabiliterings- og motivasjonsplasser for unge voksne fra 18 år og oppover. Vi vil gjennom vår virksomhet gi et individuelt tilrettelagt tilbud til mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse. Endrings- og ressursfokusert tilnærming står sentralt. Recovery Sør er en ideell organisasjon.

 

Vi tilbyr