Recovery Sør AS

Takk for oss!

Vi har over lang tid hatt gleden av å bygge tjenester innenfor rusomsorg som vi er stolte av, og vi har gjennom disse fått følge sterke personer på veien videre til et nytt liv. Vi er takknemlige for at vi har fått denne muligheten.

Det er en tid for alt, og Recovery Sør takker nå av og legger ned 31.12.20. Takk til alle som har hatt en rolle i Recovery sør og/eller Farm in Action.

Lost Password