CARE

Spesialiserte omsorgstilbud

Recovery Sør leverer spesialiserte omsorgstilbud, for brukere med sammensatte behov og dobbeltdiagnoser. Det legges opp til langtidsplasseringer med døgnbemanning. Recovery Sør har lang erfaring med å tilrettelegge for individuelt tilpassede tjenester. Tilbudene kjennetegnes av høy faglig kompetanse, og tett oppfølgning.

Vi bygger alle våre omsorgstilbud på en traumebevisst tilnærming.